Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 17:09 22/04/2013  

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 (Tin 6-7-8-9)

Nhằm giúp học sinh ôn tập tốt, đạt thành tích cao trong đợt kiểm tra học kỳ 2 năm học 2012 - 2013. BGH trường chia sẻ tới các em, quý phụ huynh các ma trận đề kiểm tra. Do điều kiện tới ngày 20/4/2013 mới hết hạn nộp ma trận nên nhà trường sẽ chuyển cho các em hệ thông ma trận này từ từ. Một ngày vài ma trận. Chúc các em ôn tập tốt, hi vọng quý phụ huynh nhắc nhở, động viên con em mình ôn tập tốt. Chúc sức khỏe và thành công!

1. Ma trận Tin học 6

 

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ

TỔNG SỐ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng (1)

Vận dụng (2)

(nếu có)

 

TL

TL

TL

TL

 

Bài 13:Làm quen với soạn thảo văn bản

 

 

 

C1

2

C5

1

2

 

 

3

Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

 

 

 

C2

2

1

2

Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa

 

 

 

C3

2

1

2

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

 

 

 

C4

3

1

3

TỔNG SỐ

 

 

 

5

10

5

10

Chú thích:    

a) Đề được thiết kế với tỷ lệ: 100% vận dụng, tất cả cấc câu  đều thực hành trên máy.

            b) Cấu trúc bài: gồm:  5 bài 5 câu

            c) Cấu trúc câu hỏi: Số lượng câu hỏi 5 câu

2. Ma trận Tin học 7

 

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ

TỔNG SỐ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng (1)

Vận dụng (2)

(nếu có)

 

TL

TL

TL

TL

 

Bài 6: Định dạng trang tính

 

 

 

 

5

5

Bài 7: Trình bày và in trang tính

 

 

 

1

1

Bài 8: Sắp sếp và lọc dữ liệu

 

 

 

2

2

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 

 

 

2

2

TỔNG SỐ

 

 

 

10

10

Chú thích:    

a) Đề được thiết kế với tỷ lệ: 100% vận dụng, tất cả cấc câu  đều thực hành trên máy.

            b) Cấu trúc bài: gồm:  4 bài 7 câu

            c) Cấu trúc câu hỏi: Số lượng câu hỏi 7 câu

10

3. ma trận Tin học 8

 

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ

TỔNG SỐ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng (1)

Vận dụng (2)

(nếu có)

 

TL

TL

TL

TL

 

1. Phần mềm

1

                                   C1,3

 

 

 

1

2. Câu lệnh lặp

 

1

 

C2,5

2

 

C10

1

 

C9

 

4

3.Lặp với số lần chưa biết trước

 

0.5

 

C4

0.5

 

C7

2

 

C11

 

3

4. Làm việc với dãy số

 

0,5

 

C8

0,5

 

C6

1

 

C12

 

2

TỔNG SỐ

3

3

4

 

10

Chú thích:

a. Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30 % nhận biết +30% thông hiểu + 40% vận dụng (1)

b. Cấu trúc bài: 2 phần: Trắc nghiệm :8 câu     

                                             Tự luận: 4 câu

4. Ma trận Tin học 9

 

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ

TỔNG SỐ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng (1)

Vận dụng (2)

(nếu có)

 

TL

TL

TL

TL

 

 Bài 9: Bài trình chiếu.

 

 

 

 

5

5

Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu

 

 

 

1

1

Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu.

 

 

 

2

2

Bài 12: Tạo các hiệu ứng động.

 

 

 

2

2

TỔNG SỐ

 

 

 

10

10

Chú thích:    

a) Đề được thiết kế với tỷ lệ: 100% vận dụng, tất cả cấc câu  đều thực hành trên máy.

            b) Cấu trúc bài: gồm:  4 bài 5 câu

            c) Cấu trúc câu hỏi: Số lượng câu hỏi 5 câu

Số lượt xem : 4220

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác