Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo » Thông báo mới

Thông báo mới

Cập nhật lúc : 23:38 30/09/2018  

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ 01_10_2018

      Năm học 2018 - 2019
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
NỘI DUNG TIẾT Số tiết
1 Ngô Hoàng Giang HIỆU TRƯỞNG Phụ trách chung   2
Dạy Vật lý 9/5 2
2 Huỳnh Ngọc Dũng Phó Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn 2 2
NGLL; BD 9
3 Lê Minh Hà GV - TT Tổ trưởng 3 21
Văn 6/3; 6/4; 9/3; 9/4 18
   
4 Lê Thị Kim Chi GV - CN     12
Văn 6/5; 7/3; 7/4 12
   
5 Hoàng Thị Hải Luyến GV - CN     18
Văn 8/3; 9/1; 9/2 14
CLC, BD 9/1 4
6 Võ Thị Thủy GV - CN Văn 8/4; 8/5, 8/1 12 18.5
Chủ nhiệm 8/1 4.5
CLC 2
7 Huỳnh Thị Trang GV - CN Chủ nhiệm 9/5 4.5 19.5
Văn 6/1, 6/2, 9/5 13
CLC 6/1 2
   
8 Bạch Thị Thu Thủy GV     18
7/5;  7/1; 7/2; 8/2 16
CLC 2
9 Hà Thị Thúy Vân GV - CN Chủ nhiệm 7/1 4.5 18.5
Sử 7/1;7/3  Sử K 9; Sử 8/1 11
BD9; TPCM 3
10 Lê Thị Phước Thành GV-TQ Chủ nhiệm 7/2 4.5 19.5
CD K7; Sử 7/2; 7/4;7/5 11
Thủ quỹ 4
11 Chu Thị Kim Hoa GV - CN Chủ nhiệm 6/3 4.5 19.5
GDCD K 6, 8, 9 15
12 Nguyễn Thị Thùy Dương GV - TPT TPT 12 19
CN 6/1 2
Âm nhạc 7 5
13 Nguyễn Thị Thanh Thủy GV - CN TPCM, Chủ nhiệm 6/5 5.5 19.5
Âm nhạc 6; 8 10
CN 6/5, ; 6/3 4
14 Nguyễn Tiến Hoàng GV  MT 6789 20 20
15 Thầy Hè GV  Toán 9/3; 9/4; 9/5 12 18
Toán  8/2 4
BD MTCT 2
16 Phan Văn Hoài GV  Toán  7/3, 7/4, 7/5 12 18
Toán 8/5, Tin 9/5 6
17 Nguyễn Thị Kiều My GV - HĐ Toán 7/1;7/2 Toán CLC 7/1 10 18
Toán 8/3; 8/4 8
18 Lâm Thị Quỳnh Tiên GV - HĐ     16
Toán 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 16
19 Hồ Lê Việt Hằng GV Toán 9/1; 9/2; 8/1 12 18
Toán CLC 8/1; 9/1; BD9 6
20 Lê Thị Hương Giang GV - CN Toán 6/1; CLC 6/1 6 19
Tin 9/1.9/2, 9/3, 9/4; BD Tin 9 10
TTCM 3
21 Lê Đình Hiếu GV  Chủ nhiệm 8/2 4.5 18.5
Lí Khối 7-8, Lý 6/4, 6/5 12
CLC  7/1;  8/1 2
22 Nguyễn Quang Mão GV  CN Khối 9; chủ nhiệm 9/3 9.5 20.5
Lí 9/1; 9/2; 9/3; 9/4 8
 TPCM, BD lý 9 3
23 Huỳnh Thị Ngọc Oanh GV      18
Tin 6 10
Tin 8/1; 8/2, 8/3, 8/5 8
  Trần Thị Lệ Huyền GV - VT Văn thư 4 16
24 Tin 7/1, 7/2,  7/4, 7/3, 7/5 10
Tin  8/4;  2
25 Trần Văn Đông GV - TT TTCM, TTND 5 20.5
Chủ nhiệm 6/1;  4.5
Địa K6, 7/1, 7/2; 7/5 11
26 Hoàng Thị Hoa GV - CN Chủ nhiệm 9/2 4.5 20.5
Địa K9, Địa 7/3, 7/4 14
BD Địa 9 2
27 Lê ThúcTrai GV      18
Địa K8 5
Sử K6; Sử 8/2; 8/3; 8/4; 8/5 13
28 Nguyễn Thanh Tùng GV - CN Chủ nhiệm 8/5 4.5 19.5
Sinh 8/1, 8/4, 8/5; Sinh 9/1, 9/4, 9/5 12
BD 9; TPCM 3
29 Cô Trâm GV - CN  CN Khối 8, CN 8/3 14.5 18.5
Lý 6/1; 6/2; 6/3 , CLC 6/1 4
30 Lê Thị Hồng Yến GV - CN Chủ nhiệm 6/4 4.5 18.5
 CN 6/4; 6/2 4
Sinh 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2 10
31 Trương Thị Thu Thảo GV - HĐ CN K7 10 14
Sinh 9/2, 9/3 4
   
32 Ngô Đức Hiệp GV      20
Hóa  9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 9/5 10
Hóa K8 10
33 Phan Thanh Ngọc GV - CTCĐ TTCM 3 18
Thể dục  7/1; 7/2, 7/3 6
Thể dục 6/3; 6/4; 6/5 6
CTCĐ 3
34 Lê Tuấn Vũ GV Chủ nhiệm 7/4 4.5 18.5
Thể dục 7/4; 7/5 4
Thể duc 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 10
35 Phan Hoàng GV Chủ nhiệm 6/2 4.5 18.5
Thể dục 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 10
Thể dục 6/1; 6/2 4
36 Nguyễn Thị Hòa GV - TT - CN TTCM 3 18.5
Chủ nhiệm 8/4 4.5
TA 8/1; 8/4; 8/5, CLC 8/1 11
   
37 Nguyễn Thị Song Vân GV Chủ nhiệm 7/5 4.5 18.5
TA 7/1; 7/5; CLC 7/1 8
TA 8/2; 8/3 6
38 Nguyễn Thị Nga GV-CN Chủ nhiệm 9/1 4.5 20.5
TA 9/1; 9/2, CLC, BD9 10
TA 6/4; 6/5 6
39 Đào Văn Quang GV-CN Chủ nhiệm 7/3 4.5 19.5
TA 9/3; 9/5; 7/2; 7/3; 7/4 15
   
40 Nguyễn Thị Cẩm Vân GV-CN Chủ nhiệm 9/4 4.5 18.5
TA 9/4; 3
TA 6/1, 6/2; 6/3, CLC 6/1 11
41 Ngô Thị Phương Hằng GV - HĐ Sinh 7/3, 7/4, 7/5 6 14
Sinh 8/2, 8/3 4
Sinh 6/1, 6/2 4
           
        HIỆU TRƯỞNG
           
           
        Ngô Hoàng Giang
           
           
           
           
           
           
           
Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác