Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:19 28/07/2016  

Ngày 01-8-2016: 07 giờ 30 phút: Sinh hoạt chi bộ; 08 giờ 30 phút họp toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên
Ngày 01-8-2016: 07 giờ 30 phút: Sinh hoạt chi bộ; 08 giờ 30 phút họp toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên

Số lượt xem : 309

Các tin khác