Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 20 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:23 18/03/2019  

Kế hoạch Hội trại 26_3

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ

 

Số: 30/KH-THCS TP

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thủy Phù, ngày 11  tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Hội trại 26-3

Thực hiện kế hoạch 150/KH-THCS TP ngày 18/9/2018 của trường THCS Thủy Phù;

Nay THCS Thủy Phù tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và Kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.Mục đích

- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và 44 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

- Tạo sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết trong các Chi đội, Đội viên và Đoàn viên thanh niên.

- Rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động dã ngoại, tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng xã hội cho đoàn viên thanh niên nhà trường.

2.Yêu cầu

- Học sinh xin nghỉ không tham gia Hội trại phải có giấy phép và phụ huynh trực tiếp làm việc với nhà trường được sự đồng ý của nhà trường.

- Nội dung hội trại thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, hấp dẫn và sinh động.

- Đảm bảo tiết kiệm, an ninh và an toàn trong suốt quá trình tổ chức Hội trại.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng

- Số lượng: Mỗi lớp  có 01 trại

- Thành phần: Các trại viên là học sinh trường THCS Thủy Phù

2. Thời gian – Địa điểm :

- Thời gian: 

+ Hội trại: Từ 13h15 ngày 22/03/2019 đến 16h30 ngày 23/03/2019.

- Địa điểm: Trường THCS Thủy Phù

III. NỘI DUNG:

1/ Cổng và Lều trại: Mỗi đơn vị làm 01 cổng trại, 01 lều trại chính (có cờ Tổ quốc và chân dung Bác Hồ, có bảng tên trại lớp, chi đội), nội quy tiểu trại và 01 lều phụ đảm bảo sinh hoạt cho toàn bộ trại viên của đơn vị mình. (Cổng trại có ý nghĩa phù hợp với chủ đề trại).

Lưu ý: Khuyến khích các đơn vị trang trí cổng và lều chính đẹp mắt, phù hợp với chủ đề và có tranh ảnh giới thiệu các hoạt động của đơn vị mình.

2/ Kỷ luật trại: Các đơn vị chấp hành đúng theo nội quy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội trại, tham gia đầy đủ các nội dung và đảm bảo được vệ sinh trước, trong và sau Hội trại…

3/ Các trò chơi trò chơi dân gian:

Địa điểm: sân cỏ trước lều trại

a. Kéo co

- Thời gian: 15h00 ngày 22 tháng 03 năm 2019 (Lần 1)

- Số Lượng: Mỗi trại đăng ký 02 đội (1đội gồm 10 Nam, 10 Nữ. Thi đấu loại trực tiếp. Đội thắng được tiếp tục vào vòng sau..

b. Nhảy bao bố

- Thời gian: 09 giờ 30 - 10 giờ 30 ngày 23 tháng 03 năm 2019

- Số lượng: Mỗi đội đăng ký 03 nam;  03 nữ

c. Chuyển bóng bàn bằng muỗng

- Thời gian: 14h00- 15h00 ngày 23 tháng 03 năm 2019

- Số lượng: Mỗi đội đăng ký 02 cặp nam nữ

4/ Biểu diễn văn nghệ: Từ 19 giờ - 21 giờ 30: Văn nghệ tối 22/03/2019

5/ Lửa trại – Dân vũ

- Thời gian : 22h00 – 22h30 tối 22/03/2019

- Thành phần: Toàn thể trại viên.

6/ Chấm điểm trại

Thời gian:

Ban giám khảo sẽ chấm điểm vào 3 mốc thời gian và chia thành 3 cột điểm theo thang điểm 10 như sau:

- 16h00 17h15 ngày 22/03/2019 nội dung chấm là các trại phải thuyết trình ý nghĩa biểu tượng của lều trại, cổng trại . Trại phải sạch sẽ vệ sinh, hoàn chỉnh, đẹp mắt và ý nghĩa.

- 21h30 22h00 ngày 22/03/2019 nội dung chấm là cổng trại có đèn chiếu sáng, trang trí, bàn thờ Bác, sinh hoạt trại của đơn vị mình.

- 13h00 – 14h00 ngày 23/03/2019 nội dung chấm là phải giữ nguyên hiện trạng như ban đầu, vệ sinh sạch sẽ nơi vị trí trại của mình và khu vực xung quanh,

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí làm trại và sinh hoạt, tham gia các hoạt động văn nghệ các lớp tự túc.

- Các Chi đội báo cáo số lượng nộp danh sách sinh viên tham gia về Ban tổ chức trường trước ngày 20/03/2019.

V. DIỄN BIẾN HỘI TRẠI (DỰ KIẾN)

1/ Ngày 08/03/2019, lúc 10 giờ 45 họp bốc thăm đất trại  khối 7 - 9

2/ Ngày 08/03/2019, lúc 16 giờ 15 họp bốc thăm đất trại  khối 6 - 8

3/ Nội dung của ngày 21, 22 và 23 tháng 03 năm 2019:

Ngày 21/3/2019

13 giờ - 17 giờ: Ban Tổ chức, Tiểu ban trò chơi cắm trại chỉ huy; Tiểu ban điện, nước thực hiện công việc theo nhiệm vụ

Ngày 22/3//2019

+ Từ 07 giờ 15 -  11giờ 30: Ban tổ chức, Các Tiểu ban tập trung tại trại chỉ huy để trang hoàng trại chỉ huy, làm sân khấu, họp phân công nhiệm vụ cụ thể.

+Từ 13 giờ 15 – 15 giờ: Các lớp cắm trại

+Từ 15 giờ - 15giờ 15: Khai mạc trại: Trại sinh mang trang phục khi đi học chính khóa;

+ Từ 15 giờ  - 16 giờ: Chơi trò chơi nhỏ (kéo co) lần 1

+ Từ 16 giờ - 17 giờ 15: Chấm trại lần 1; Các lớp nấu ăn tối

+ Từ 17 giờ 15 - 18 giờ 30: Ăn tối, nghỉ ngơi

+ Từ 18 giờ 30 - 19 giờ: Sinh hoạt trại, Chuẩn bị văn nghệ

+ Từ 19 giờ - 21 giờ 30: Văn nghệ

+ Từ 21 giờ 30 - 22 giờ: Chấm trại lần 2 (ban đêm), chuẩn bị lửa trại

+ Từ 22 giờ - 22 giờ 30: Lửa trại, sinh hoạt trại

+ Từ 22 giờ 30 - 23 giờ : Ăn khuya, dọn dẹp, ổn định để ngủ

+ Từ 23 giờ: Ngủ

Ngày 23/3/2019

+ Từ 05 giờ 30 - 06 giờ 30: HS thức dậy, vệ sinh cá nhân

+ Từ 06 giờ 30 - 07 giờ 00: Múa hát sân trường

+ Từ 07 giờ 00 - 07 giờ 30: Ăn sáng

+ Từ 07 giờ 30 - 09 giờ 30: Chơi trò chơi lớn, sinh hoạt trại

+ Từ 09 giờ 30 - 10 giờ 30: Trò chơi nhỏ  (Nhảy bao bố)

+ Từ 10 giờ 30 - 11giờ: Nấu ăn trưa, nghỉ ngơi, dọn dẹp vệ sinh trại;

+ 11 giờ - 12 giờ: Ăn trưa

+ 12 giờ - 13 giờ: nghỉ ngơi, sinh hoạt trại

+ 13 giờ - 14 giờ: chấm trại lần 3

+ 14 giờ - 15 giờ: Chơi trò chơi nhỏ (Chuyển bóng bàn bằng muỗng); kéo co lần 2

+ 15 giờ 15 – 15 giờ 45: Tổng kết, trao giải

+ Từ 15 giờ 45 – 16h 30: Nhổ trại, vệ sinh khuôn viên trại và ra về

Lưu ý : Các đơn vị có thể tự chuẩn bị dụng cụ và dựng sơ liều trại của đơn vị mình trước vào sáng ngày 22/03/2019 để đỡ tốn thời gian vào ngày chính thức.

VI. THANG ĐIỂM CHẤM THI:

1.      Lều, trại 2.      Văn nghệ

(Có phụ lục đính kèm)

Trên đây là kế hoạch Hội trại 26-3 của trường THCS Thủy Phù./.

Nơi nhận:
-  Hiệu trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các ban Hội trại (để thực hiện);

- Toàn thể GV, NV, HS (để thực hiện);

- Website trường;
- Lưu: VT, hồ sơ chuyên môn.

TM.BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI

PHÓ BAN TỔ CHỨC

 

 

Huỳnh Ngọc Dũng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 26

Các tin khác