Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 22:18 21/10/2018  

Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2017 - 2018
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Công văn số 390/PGD&ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Thủy về việc triển khai thực hiện công khai tại cơ sở theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường THCS Thủy Phù báo cáo kế hoạch thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của đơn vị năm học 2017 - 2018 như sau:

Tải file 1  

Số lượt xem : 24

Các tin khác