Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » BGĐT

Sử

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.