Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » BGĐT

Ngữ văn 6

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ke hoach bai day NV6_ha

    Ngày soạn:08 /10/2018                                                                                           Ngày dạy: 25 /10/2018             Tiết 37      Phân môn: Tập làm văn                                                                     I. Xác định tên bài học: THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ  II.  Xác định mục tiêu bài học  1. Kiến thức        - Hai...