Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 15 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » BGĐT

N Văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
SKKN _NV_HA_2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               Thủy Phù, ngày  05  tháng 10  năm 2018                                               BÁO CÁO SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT Đề nghị...