Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » TAP HUAN

TAP HUAN

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tập huấn soạn thảo văn bản

Quý thầy cô tải File về để tập huấn