Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Sản phẩm phần mềm đã dự thi Tin học trẻ

Sản phẩm phần mềm đã dự thi Tin học trẻ

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Quyết định Ban tổ chức ngày hội bóng đá vui 2018 - 2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban ngày hội bóng đá vui “Nhà trường – Phụ huynh – Học sinh” năm học 2018 - 2019   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ Căn cứ Điều 19- Điều...

Phần mềm Cùng học từ vựng Tiếng Anh

Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Thị Thu Thủy, Lê Ngô Duy Nhi Đạt giải tư Tin học trẻ 2014 Ghi chú: Phần mềm hỗ trợ NET.Framework 3.5

Phần mềm Từ điển thuật ngữ địa lí

Tác giả: Lê Ngô Duy Phong, THCS Thủy Phù Đạt giải nhì Tin học trẻ năm 2013 Ghi chú: Phần mềm hỗ trợ NET.Framework 3.5