Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Sản phẩm phần mềm đã dự thi Tin học trẻ

Sản phẩm phần mềm đã dự thi Tin học trẻ

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Phần mềm Cùng học từ vựng Tiếng Anh

Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Thị Thu Thủy, Lê Ngô Duy Nhi Đạt giải tư Tin học trẻ 2014 Ghi chú: Phần mềm hỗ trợ NET.Framework 3.5

Phần mềm Từ điển thuật ngữ địa lí

Tác giả: Lê Ngô Duy Phong, THCS Thủy Phù Đạt giải nhì Tin học trẻ năm 2013 Ghi chú: Phần mềm hỗ trợ NET.Framework 3.5