Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Địa 6_KTC lần 1_năm học 2014 - 2015

Đề Địa lí 6: Kiểm tra chung lần 1 năm học 2014 - 2015

Toán 6_làn 1 (Đại số)

Toán 6_làn 1 (Đại số)

Tiếng Anh 6_ kiểm tra chung lần 1 năm học 2014 - 2015

Tiếng Anh 6_ kiểm tra chung lần 1 năm học 2014 - 2015

Tiếng Anh 9_ kiểm tra chung lần 1 năm học 2014 - 2015

Kiểm tra chung lần 1: năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra chung AV 7 và đáp án

BBT website chia sẻ tới các em học sinh đề kiểm tra chung AV 7 (kiểm tra vào tiết 2, sáng thứ 3: 26-02-2013) File 1: Bốn đề File 2: Đáp án