Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các văn bản đánh giá xếp loại học lưc, hạnh kiểm học sinh

Các văn bản đánh giá xếp loại học lưc, hạnh kiểm học sinh

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Biểu mẫu viết Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Mẫu viết SKCTKT và mẫu Phiếu nhận xét SKCTKT (Quý Thầy cô vui lòng viết đúng mẫu và dự vào phiếu nhận xét để định hướng một số nội dung chấm khi viết). Chúc quý Thầy cô viết SKCTKT...

Thông tư 58 và Công văn 2642

GVCN cần nghiên cứu kỹ 02 văn bản này khi đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh. Tải File để xem: File 1 (Thông tư 58); File 2 (Công văn 2642)