Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:39 19/08/2018  

Tuần 34 năm 2018
Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 26/08/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/08/2018)

Chào cờ - Hội ý đầu tuần

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Nắm số lượng học sinh đầu năm học: Văn phòng

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Nắm số lượng học sinh đầu năm học: Văn phòng

Thứ Ba
(21/08/2018)

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Cô Hằng công tác

Thứ Tư
(22/08/2018)

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Thứ Năm
(23/08/2018)

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Thứ Sáu
(24/08/2018)

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Dạy học tuần 1 theo Thời khóa biểu

Tiếp tục thu các khoản: Văn phòng

Thứ Bảy
(25/08/2018)

Họp Hội đồng thi đua: HT, PHT, các TTCM, TTVP, TPT, BTCĐ, 07 giờ 30 phút

Sinh hoạt tổ chuyên môn: 08 giờ 30 phút

Sinh hoạt Chi bộ: 09 giờ 30 phút

Chủ Nhật
(26/08/2018)