Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 20 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 22:14 15/04/2019  

Tuần 16 năm 2019
Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/04/2019)

Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Trực cơ quan: Theo lịch

Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Trực cơ quan: Theo lịch

Thứ Ba
(16/04/2019)

Làm việc với đoàn kiểm tra Liên đội của Hội đồng đội thị xã: Hiệu trưởng và TPT

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thứ Tư
(17/04/2019)

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thứ Năm
(18/04/2019)

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thứ Sáu
(19/04/2019)

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thầy Ngô Hoàng Giang, Thầy Phan Thanh Ngọc công tác tại THCS Thủy Châu

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thầy Ngô Hoàng Giang, Thầy Huỳnh Ngọc Dũng tại Phòng GD&ĐT

Coi thi học sinh giỏi lớp 8: Cô Hồ Lê Việt Hằng, Cô Lê Thị Hồng Yến tại THCS Thủy Phương

Thứ Bảy
(20/04/2019)

Dạy học TKB sáng thứ 3

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Coi thi học sinh giỏi lớp 8: Cô Hồ Lê Việt Hằng, Cô Lê Thị Hồng Yến tại THCS Thủy Phương

Họp Hội đồng coi thi nghề THPT: Thầy Nguyễn Quang Mão, Cô Hà Thị Thúy Vân

Họp Hội đồng thi đua: 13 giờ 30

Họp Hội đồng tự đánh giá: 14 giờ 30

Tập huấn nghiệp vụ Hội đồng tự đánh giá: 15 giờ 30

Coi thi học sinh giỏi lớp 8: Cô Hồ Lê Việt Hằng, Cô Lê Thị Hồng Yến tại THCS Thủy Phương

Chủ Nhật
(21/04/2019)