Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 15:18 05/05/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

Tuyển sinh lớp 6

Tham gia trực hè theo sự phân công của nhà trường

Nhanh chóng chỉnh sửa những sai sót mà sở gd đã kiểm tra để áp dụng vào năm học 2015-2016 tốt hơn

Các tin khác