Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 15:16 05/05/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

           -Tổ chức giới thiệu sách và điểm sách theo chủ đề Phụ nữ, về Đoàn Thanh niên.

           - Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ bộ môn chuẩn bị sách

và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học.