Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 17 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 15:16 05/05/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

           -Tổ chức giới thiệu sách và điểm sách theo chủ đề Phụ nữ, về Đoàn Thanh niên.

           - Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ bộ môn chuẩn bị sách

và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

Các tin khác