Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 15:16 05/05/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

           -Tổ chức giới thiệu sách và điểm sách theo chủ đề Phụ nữ, về Đoàn Thanh niên.

           - Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ bộ môn chuẩn bị sách

và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học.