Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 11 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 09:18 28/01/2013  

Kế hoạch của Thư viện Tháng 2 Năm 2013

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc giáo viên mượn sách tham khảo mới phục vụ cho việc giảng dạy trong HKII

- Tiếp tục biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM 26-3

- Hoàn thiện tủ phích cho các loại sách hiện có trong thư viện trường THCS Thủy Phù