Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 23 tháng 10 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 09:18 28/01/2013  

Kế hoạch của Thư viện Tháng 2 Năm 2013

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc giáo viên mượn sách tham khảo mới phục vụ cho việc giảng dạy trong HKII

- Tiếp tục biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM 26-3

- Hoàn thiện tủ phích cho các loại sách hiện có trong thư viện trường THCS Thủy Phù