Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 09:18 28/01/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc giáo viên mượn sách tham khảo mới phục vụ cho việc giảng dạy trong HKII

- Tiếp tục biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM 26-3

- Hoàn thiện tủ phích cho các loại sách hiện có trong thư viện trường THCS Thủy Phù