Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 17 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 15:10 05/05/2015  

Kế hoạch năm 2014-2015

- Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho thư viện ( SGK phục vụ học kì 2, các

 STK mới và sách đạo đức), tổ chức xử lý kỹ thuật.

           - Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kì 2

           - Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết học

kì 1 của nhà trường.

          - Chuẩn bị cho công tác kiểm kê thư viện.

Các tin khác