Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 15:09 05/05/2015  

Kế hoạch năm 2014-2015

-Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề: Nhà giáo ViệtNam.

           - Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để giới thiệu và

 hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, SBT, STK phục vụ ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì 1.