Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 09:12 07/01/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

- Phục vụ giáo viên và học sinh

- Xử lý toàn bộ sách mới nhập

- Chuẩn bị giới thiệu sách theo chủ đề:nhân ngày thành lập Đảng cộng sản việt Nam