Thứ Hai, 19/02/2018

Buổi sáng

Trực cơ quan: Cô Nguyễn Thị Song Vân

Buổi chiều

Trực cơ quan: Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trực cơ quan buổi tối: Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Cô Trần Thị Thanh Đảm

Thứ Ba, 20/02/2018

Buổi sáng

Trực cơ quan: Cô

Buổi chiều

Trực cơ quan: Cô Nguyễn Thị Thùy Dương

 

Trực cơ quan buổi tối: Thầy Phan Thanh Ngọc, Cô Hoàng Thị Hải Luyến

Thứ Tư, 21/02/2018

Buổi sáng

Dạy học bình thường theo TKB ngày thứ 4

Thứ Sáu, 23/02/2018

Buổi sáng

Công bố TKB số 4, áp dụng từ 26/2

Buổi chiều

Công bố TKB số 4, áp dụng từ 26/2

Thứ Bảy, 24/02/2018

Buổi sáng

Sinh hoạt Chi bộ: 08 giờ

Họp toàn thể giáo viên, nhân viên: 09 giờ

Buổi chiều

Bồi dưỡng HSG lớp 8 và lớp 9 các môn:

13h30: khối 8

15h 15: khối 9