Thứ Hai, 14/01/2019

Buổi sáng

Chào cờ, Ngày hội thắp sáng ước mơ

Buổi chiều

Bốc thăm đá cầu, cầu lông: Thầy Lê Tuấn Vũ

Thứ Tư, 16/01/2019

Buổi sáng

Thầy Phan Thanh Ngọc; Thầy Nguyễn Quang Mão, Thầy Nguyễn Thanh Tùng tham gia thi đấu cờ vua cờ tướng tại Trung tâm GDTX Thừa Thiên Huế

Thầy Ngô Hoàng Giang công tác cùng đoàn thanh tra Sở tại THCS Thuỷ Lương

Đảng viên không có tiết dạy học Nghị quyết tại Nhà văn hoá xã (thôn 1A): 07 giờ

Buổi chiều

Thầy Phan Thanh Ngọc; Thầy Nguyễn Quang Mão, Thầy Nguyễn Thanh Tùng tham gia thi đấu cờ vua cờ tướng tại Trung tâm GDTX Thừa Thiên Huế

Thầy Ngô Hoàng Giang công tác cùng đoàn thanh tra Sở tại THCS Thuỷ Lương

Đảng viên không có tiết dạy học Nghị quyết tại Nhà văn hoá xã (thôn 1A): 07 giờ

Thứ Năm, 17/01/2019

Buổi sáng

Thi hùng biện Tiếng Anh cấp thị xã: theo Quyết định

Thầy Ngô Hoàng Giang công tác cùng đoàn thanh tra Sở tại THCS Thuỷ Lương

Buổi chiều

Thầy Ngô Hoàng Giang công tác cùng đoàn thanh tra Sở tại THCS Thuỷ Lương

Thứ Sáu, 18/01/2019

Buổi sáng

Thầy Ngô Hoàng Giang công tác cùng đoàn thanh tra Sở tại THCS Thuỷ Lương

Buổi chiều

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương dự sơ kết tại Thị đoàn

Thầy Ngô Hoàng Giang công tác cùng đoàn thanh tra Sở tại THCS Thuỷ Lương

Thứ Bảy, 19/01/2019

Buổi sáng

Họp phụ huynh học sinh các lớp: 07h 30 - 09 giờ: Khối 7- 9; 09h - 10h 30: Khối 6 -8

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Buổi chiều

Dạy học TKB chiều thứ 5

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9