Thứ Hai, 24/09/2018

Buổi sáng

C hào cờ - Hội ý đầu tuần

Thứ Tư, 26/09/2018

Buổi sáng

Đón đoàn kiểm tra y tế; bệnh phong

Buổi chiều

Đón đoàn kiểm tra y tế; bệnh phong

Thứ Năm, 27/09/2018

Buổi chiều

Công bố PCCM; TKB mới

Thứ Sáu, 28/09/2018

Buổi sáng

Hội khỏe Phù đổng cấp trường môn bóng đá

Thứ Bảy, 29/09/2018

Buổi sáng

Hội khỏe Phù đổng cấp trường môn bóng đá

Sinh hoạt Chi bộ: 07 giờ 30

Họp toàn thể giáo viên, nhân viên: 08 giờ 30

Hiệp thương Chi hội Chữ thập đỏ: 09 giờ

Sinh hoạt tổ chuyên môn: 10 giờ

Buổi chiều

Đại hội Liên đội: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; GVCN các lớp