Thứ Hai, 15/04/2019

Buổi sáng

Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Trực cơ quan: Theo lịch

Buổi chiều

Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Trực cơ quan: Theo lịch

Thứ Ba, 16/04/2019

Buổi sáng

Làm việc với đoàn kiểm tra Liên đội của Hội đồng đội thị xã: Hiệu trưởng và TPT

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Buổi chiều

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thứ Tư, 17/04/2019

Buổi sáng

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Buổi chiều

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thứ Năm, 18/04/2019

Buổi sáng

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Buổi chiều

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thứ Sáu, 19/04/2019

Buổi sáng

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thầy Ngô Hoàng Giang, Thầy Phan Thanh Ngọc công tác tại THCS Thủy Châu

Buổi chiều

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Thầy Ngô Hoàng Giang, Thầy Huỳnh Ngọc Dũng tại Phòng GD&ĐT

Coi thi học sinh giỏi lớp 8: Cô Hồ Lê Việt Hằng, Cô Lê Thị Hồng Yến tại THCS Thủy Phương

Thứ Bảy, 20/04/2019

Buổi sáng

Dạy học TKB sáng thứ 3

Kiểm tra học kì 2 các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh (phần nói)

Coi thi học sinh giỏi lớp 8: Cô Hồ Lê Việt Hằng, Cô Lê Thị Hồng Yến tại THCS Thủy Phương

Họp Hội đồng coi thi nghề THPT: Thầy Nguyễn Quang Mão, Cô Hà Thị Thúy Vân

Buổi chiều

Họp Hội đồng thi đua: 13 giờ 30

Họp Hội đồng tự đánh giá: 14 giờ 30

Tập huấn nghiệp vụ Hội đồng tự đánh giá: 15 giờ 30

Coi thi học sinh giỏi lớp 8: Cô Hồ Lê Việt Hằng, Cô Lê Thị Hồng Yến tại THCS Thủy Phương