Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 10:00 06/09/2014  

Tổ Âm nhạc - Thể dục - Mỹ thuật Tổ Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật gồm 6 giáo viên dạy các môn đặc thù và 01 và cán bộ thiết bị dạy học. Tổ được thành lập từ đầu năm học 2014 - 2015.

Điện thoại: Email:
Tổ Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật gồm 6 giáo viên dạy các môn đặc thù và 01 và cán bộ thiết bị dạy học
...
...
Tổ trưởng: Phan Thanhn Ngọc Chuyên môn: GV Thể dục Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
Tổ phó: Nguyễn Thị Thanh Thủy Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Phan Thanh Ngọc      
2  Nguyễn Thị Thanh Thủy      
3  Lê Tuấn Vũ      
4 Phan Hoàng      
5 Nguyễn Thị Thùy Dương      
6 Nguyễn Tiến Hoàng      
7 Ngô Thị Thùy Linh      

Số lượt xem : 793