Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Trần Đình Phổ
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: trandinhpho1957@gmail.com
Điện thoại: 0935796990
Địa chỉ: Thủy Châu - TX Hương Thủy - TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 956

Các tin khác